Методические рекомендации по селекции дыни на стойкость к мучнистой росе

УДК 635. 611:631.523

Методичні рекомендації підготовили співробітники Інституту південного овочівництва і баштанництва НААН України кандидат сільськогосподарських наук Фролов В.В., зав. відділом селекції баштанних культур Холодняк О.Г. Рецензенти: А.П.Орлюк – доктор біологічних наук, професор, зав. відділом селекції Інституту землеробства південного регіону НААН України Ю.О.Лавриненко - доктор сільськогосподарських наук, професор, член кореспондент НААН України, заст. директора з наукової роботи Інституту землеробства південного регіону НААН України

Друкується за рішенням Бюро Відділення рослинництва Національної академії аграрних наук України ( протокол №___ від 5 серпня 2010р. та вченої ради Інституту південного овочівництва і баштанництва НААН України (протокол № 6 від 24 червня 2010 р.)

Відповідальний за випуск - кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Інституту південного овочівництва і баштанництва НААН України Н.Г.Капшай

ЗМІСТ

Вступ

  1. Розповсюдженість, шкодочинність і симптоми хвороби
  2. Видовий склад, морфологія, цикл розвитку борошнисторосих грибків
  3. Роль екологічних факторів у розвитку збудників хвороби
  4. Джерела інфекції
  5. Спеціалізація збудників борошнистої роси
  6. Деякі фізіологічні особливості стійкості дині проти борошнистої роси
  7. Вихідний матеріал, генетика стійкості і методи створення стійких сортів
  8. Схема селекційного процесу:

8.1 колекційний розсадник

8.2 розсадник гібридизації

8.3 гібридний розсадник (F1 F2 )

8.4 контрольний розсадник (F3)

8.5 селекційний розсадник (F3 F4 F5)

8.6 попереднє сортовипробування

8.7 конкурсне сортовипробування

8.8 первинне розмноження

С полным текстом методических рекомендаций Вы можете ознакомиться в библиотеке Института южного овощеводства и бахчеводства НААНУ

Сейчас на сайте 0 пользователей и 0 гостей.

Производители

Наши опросы

Когда Вы покупаете арбуз?

Choices

Ключевые словаНаши партнеры:
Доска агро обьявлений ОРСП Шувар