Технологія вирощування гарбуза на насіння на базі трактора ХТЗ-121/161 (класу 30кН)

Технологія вирощування гарбуза на насіння на базі трактора ХТЗ-121/161 (класу 30кН)

Збережено оригінал мови авторів.

Біологічні особливості. Гарбуз – однорічна рослина родини Гарбузові з потужною надземною і кореневою масою. Насіння починає проростати при 14оС, оптимальна температура 25-28оС. Не виносить навіть короткотривалих приморозків. Гарбуз – рослина довгого дня, негативно реагує на затінення. Рослина гарбуза має дуже велику листкову поверхню (понад 30м2), дуже вимоглива до вологи, особливо в першій половині вегетації.

В Україні поширено три види гарбузів: великоплідний, твердокорий і мускатний. Для одержання насіння технічного призначення використовують в основному великоплідний гарбуз. Великоплідний гарбуз, на відміну від твердокорого гарбуза більш пізньостиглий, тому культивується в південному регіоні. Сорти великоплідного гарбуза: Волзька сіра -92, Крупноплідна – 1, Стофунтова, Іспанська 73, Альтаїр, Український сірий та ін. Для одержання високого врожаю насіння гарбуза використовують сорти включених до „Державного реєстру сортів рослин України” високих репродукцій.

Ґрунти, попередники. Посіви гарбуза слід розміщувати на супіщаних, легко – і середньо суглинкових чорноземах і каштанових грунтах з рН ґрунтового розчину 6,0-7,0. Кращі попередники: пшениця озима, трави багаторічні, зернобобові, кукурудза на зелений корм. Повертати посіви гарбуза на попереднє місце вирощування, а також розміщувати після інших культур родини гарбузові можна не раніше, ніж через 5-8 років. Обробіток ґрунту Лущення (дискування) стерні або пожнивних решток проводять відразу після збирання попередника у двох напрямках на глибину 6-8см. В агрегаті з тракторами ХТЗ – 16131, ХТЗ – 121 використовуючи лущильник ЛДГ – 10 або дискові борони БДП – 6,3, БДТП – 5,0, БДТ – 7,0 та ін. Зяблеву оранку проводять після внесення добрив плугами з передплужниками через 10-15 днів після лущення. Глибина оранки повинна бути не меншою 25-27см. Для використання цієї технологічної операції в агрегаті з ХТЗ – 16131 використовують плуги ПН – 6 -35, ПОН – 5-40 та ін. При появі сходів бур’янів зяб восени культивують на глибину 10-12см з боронуванням. Для цього використовують широкозахватний культиватор АРВ – 8,1-0,1. Навесні, при настанні фізичної стиглості ґрунту, необхідно проводити боронування зябу в два сліди для збереження запасів вологи в грунті. Після закриття вологи проводять дві культивації (АРВ-8,1-0,1): першу на глибину 12-14см та другу – перед сівбою на глибину загортання насіння. Культивації проводять упоперек напрямку оранки.

Внесення добрив і застосування пестицидів. Дози добрив та співвідношення між елементами мінерального живлення рослин встановлюють з урахуванням родючості ґрунту, його забезпеченості рухомими формами поживних речовин, удобрення попередника та способу внесення. Добрива вносять в оптимальних нормах залежно від грунтово-кліматичної зони вирощування та типу ґрунту. Рекомендована доза добрив для незрошуваних умов півдня України N60P60K30. При локальному способові застосування мінеральних добрив їх кількість зменшують в 2-3 рази від рекомендованої норми. Вносять добрива восени під оранку або ранньовесняну культивацію. На посівах гарбуза, що вирощують на насіння, застосовують гербіциди згідно з діючим „Переліком пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні”. При цьому необхідно дотримуватись норм і строків їх внесення. Гербіциди ґрунтової дії на грунтах з вмістом гумусу до 2% вносять у мінімальних дозах, на грунтах більше 2% - у максимальних. Глибина загортання ґрунтових гербіцидів становить 4-6см. При стрічковому застосуванні гербіциду норму витрати препарату зменшують пропорційно площі обприскування. Для суцільного та локального (у зону майбутнього рядка) внесення ґрунтових гербіцидів використовують ОВС – 2000; МЗУ – 320; ОПШ – 2000, ОП – 2000-2-05, ОНШ-400 та ін. Сівба. Для посіву використовують насіння, сортові і посівні якості якого відповідають ДСТУ 2240-93 „Насіння сільськогосподарських культур. Сортові та посівні якості. Технічні умови.”. Перевірку посівних якостей насіння проводять згідно ДСТУ 4138 – 02 „Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначення якості.” Перед сівбою насіння прогрівають у термостаті за температури 35-40оС протягом 3-5 діб або 60оС – протягом 4 годин. Проти хвороб та шкідників насіння протруюють препаратами згідно з діючим „Переліком пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні”. Сівбу насіння гарбуза проводять коли грунт на глибині 10см прогріється до 10-12оС. Норма висіву насіння гарбуза сорту Волзький сірий – 92 складає 3,0-3,5кг/га. Глибина загортання насіння 6-8см. Схема сівби гарбуза 210 х 100см, густота 5,0тис. рослин на 1га. Для сівби використовують сівалку СУПН-12А.

Догляд за рослинами. При утворенні ґрунтової кірки можливе боронування посівів до появи сходів упоперек рядків легкими боронами, але не пізніше, ніж через 3-5 днів після сівби. Після появи сходів і до змикання рядків проводять рихлення ґрунту в міжряддях: перше на глибину 12-14см, друге – 8-10см, третє та наступні обробітки – за необхідності (після інтенсивних опадів) на глибину 5-6см. Ширина захисної зони рядка 15-20см. При першій культивації застосовують захисні диски. Підрізування та присипання рослин гарбуза не допускається. Для міжрядних культивацій застосовують культиватор УКР – 9.1. Ручне прополювання в рядках проводять після появи сходів, наступні – при необхідності. При застосуванні ґрунтових гербіцидів достатньо однієї просапки, яка проводиться у фазу 3-4 справжніх листків. У цей же період проводиться формування заданої густоти рослин в рядку. Протягом вегетації рослин гарбуза проти хвороб та шкідників посіви обробляють фунгіцидами та інсектицидами згідно з діючим „Переліком пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні”. Збирання плодів та виділення насіння. До збирання гарбуза приступають у фазу фізіологічного ступеня стиглості плодів. Ознаками достигання плодів гарбуза є опробковіння плодоніжки та затвердіння кори плода. Плоди скочують у валки спеціальними валкоутворювачами (УПВ – 8 та ін.) де вони дозарюються.

Насіння з плодів гарбуза виділяють вручну або механізовано. Механізований спосіб збирання плодів та виділення насіння може бути роздільний, коли плоди транспортуються до спеціалізованих насіннєвидільних ліній типу ЛСБ – 20 або ЛСБ – 30, та прямий, або комбайновий, коли насіння гарбуза одержують безпосередньо в полі. Після виділення з плодів насіння гарбуза відразу промивають у воді, частіше за все для цієї мети використовують МОС-300. Промивання насіння необхідно для видалення залишків м’якуша, кірки та недозрілого насіння. Сушіння насіння. Відмите насіння гарбуза відразу необхідно просушити. Просушують насіння за сприятливих умов на відкритому повітрі протягом 2-5 днів, розстеливши його шаром не більше 5см. Досушують насіння в сушарні за температури прогрітого повітря, яке не повинне перевищувати 35-38оС, до кондиційної вологості – 10%. Підсушене до кондиційної вологості насіння очищують від насіннєвої плівки на насіннєочисних машинах типу Петкус. Для одержання товарної фракції насіння верхнє решето в цих машинах повинно мати отвори 18мм, нижнє – 8-10мм. Середня маса 1000шт насіння гарбуза сорту Волзська сіра 92 складає 315-320г. Після доочищення насіння гарбуза затарюють у мішки згідно діючих стандартів. Вимоги до якості насіння. Насіння гарбуза повинне бути білого кольору без темних плям і пошкоджень. Маса 1000шт насіння 300-350г, вологість 9-10%. Насіння не повинне оброблятись хімічними препаратами, без пошкоджень шкідниками і без сторонніх домішок. Зберігають насіння в мішках при температурі повітря в приміщенні 10-12оС та відносній вологості повітря 50-60%. В загальному об’ємі виробництва баштанних культур в Херсонській області посіви гарбуза не перевищують 8 %, що викликано цілим рядом причин, таких як: низькі реалізаційні ціни; практично повне зникнення зрошуваного баштанництва, яке дозволяло отримувати врожаї гарбуза в 5...6 разів вищі від незрошуваних умов; більш низька рентабельність виробництва, у порівнянні з виробництвом кавуна та дині; невисокий, у порівнянні з іншими баштанними культурами, попит на плоди гарбуза; велика доля ручної праці в насінництві гарбуза. Окрім цього, значна частка посівів гарбуза на насіння обліковується як кормові. Соціально економічні умови, що склалися на сьогодні в нашій країні, зробили мало дохідним виробництво насіння гарбуза низьких репродукцій, а ріст вартості енергоносіїв та ручної праці роблять таке виробництво збитковим. Докорінно змінюється ситуація, коли насіння гарбуза розглядається як цінна сировина для виробництва функціональних продуктів харчування та лікувальних препаратів. Робота по вивченню біологічних особливостей різних видів гарбуза, створенню нових сортів, вивченню сортових особливостей формування урожаю насіння перспективних для впровадження в виробництво сортів в умовах Півдня України розпочалася в Інституті південного овочівництва і баштанництва в 1991 році. Зараз гарбуз вважається не тільки як харчова, кормова, але і як олійна культура. Спільно з Інститутом геронтології АМН України досліджено лікувальні властивості олії гарбузової, розроблено методику курсового прийому її при лікуванні ряду захворювань. Інститут південного овочівництва і баштанництва працює над розробкою ДСТУ „Олія гарбузова. Технічні умови”

В.А. Лимар, канд. с.-г. наук, директор ІПОБ УААН

В.І. Книш, канд. с.-г. наук, відділ технології вирощування баштанних культур

Сейчас на сайте 0 пользователей и 0 гостей.

Производители

Наши опросы

Когда Вы покупаете арбуз?

Choices

Ключевые словаНаши партнеры:
Доска агро обьявлений ОРСП Шувар